Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

List do rodziców

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z treścią pisma
Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącego strajku.

Kontakt

Stopka