Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA ADAMA MAKLAKIEWICZA  

w MSZCZONOWIE

ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

ZEBRANIA

 

KL.I-III 17.00-19.00 - czwartki

KL.IV-VIII- 18.00-20.00 - czwartki

OTWARTE DNI

KL.I-VIII 17.00-18.30 - czwartki

5 września 2019 r.

( zebranie organizacyjne)

3 października 2019 r

DZIEŃ OTWARTY

 7 listopada 2019 r. (podsumowanie I śródokresu – wrzesień - październik)

ZEBRANIE

5 grudnia 2019 r. ( informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)

DZIEŃ OTWARTY

23 stycznia 2020 r. (podsumowanie I półrocza)  

ZEBRANIE

5  marca 2020 r. – (w kl.VIII  informacja o przebiegu egzaminu)

ZEBRANIE

2 kwietnia 2020 r.  . (podsumowanie III śródokresu – styczeń - kwiecień)

DZIEŃ OTWARTY

 7 maja 2020 r. ( informacja na piśmie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi) ZEBRANIE

4 czerwca 2020 r.   

DZIEŃ OTWARTY

 

Kontakty z rodzicami w pilnych i ważnych sprawach dotyczących klasy poza terminami zebrań  – wychowawca decyduje o konieczności  zorganizowania spotkania, informując jednocześnie dyrektora  o przyczynie zwołania takiego spotkania

Odnośniki

Kontakt