Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Informacje o koronawirusie

Szanowni Państwo,

w związku z informacjami o koronawirusie informuję że, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

Anna Rusinowska

List od Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice!

Już wiadomo, że do świąt się nie zobaczymy.

Kolejny okres czasowego zawieszenia funkcjonowania Szkoły w znanej wszystkim formie będzie trwał od 25 marca  do 10 kwietnia 2020 r.
W tym czasie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Mamy świadomość, że stanęliśmy wspólnie przed bardzo trudnym zadaniem – nikt nie był przygotowany do jego realizacji w takiej formie. Wiemy o trudnościach sprzętowych, wiemy o trudnościach organizacyjnych w Waszych domach i domach nauczycieli, wiemy, że nie jesteście Państwo nauczycielami, że często nie możecie nas zastąpić, a możecie nas tylko nieco wesprzeć w zaplanowanych przez nas  zadaniach.
Prosimy o wyrozumiałość – my też uczymy się, jak  odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości.
Bardzo zależy nam, żeby w  tym  trudnym okresie wzajemnie się wspierać i pomagać w rozwiązaniu sytuacji problemowych.  

Sytuacja wymusza zmiany, więc musimy zmienić organizację pracy naszej Szkoły, Nauczycieli  i Uczniów.

  1. Zmieniamy tygodniowy  plan pracy, co pozwoli na kontrolę nad realizacją  podstawy programowej, a jednocześnie zapewni pracę uczniów w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy.    

KLASY I-III

Plan pracy - klasy I-III

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1. edukacje

2. edukacje

3. edukacje

4. j.obcy

1. edukacje

2. edukacje

3. edukacje

4. edukacje

1. edukacje

2. edukacje

3. edukacje

4. edukacje

1. edukacje

2. edukacje

3. edukacje

4. edukacje

1. edukacje

2. edukacje

3. edukacje

4. j.obcy

 

KLASY IV

Plan pracy - klasy IV

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1. język polski

2. matematyka

3. j.obcy

4. technika

1. język polski

2. matematyka

3. przyroda

4. informatyka

1. język polski

2. matematyka

3. j.obcy

4. plastyka

1. język polski

2. matematyka

3. historia

4. muzyka

1. język polski

2. przyroda

3. j.obcy

 

 

KLASY V

Plan pracy - klasy V

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1. geografia

2. język polski

3. matematyka

4. j.obcy

1. historia

2. język polski

3. matematyka

4. plastyka

1. biologia

2. język polski

3. matematyka

4. j.obcy

1. historia

2. język polski

3. matematyka

4. technika

1. informatyka

2. język polski

3. muzyka

4. j.obcy

 

KLASY VI

Plan pracy - klasy VI

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1. j.obcy

2. plastyka

3. język polski

4. matematyka

1. geografia

2. technika

3. język polski

4. matematyka

1. historia

2. j.obcy

3. język polski

4. matematyka

1. biologia

2. informatyka

3. język polski

4. matematyka

1. historia

2. muzyka

3. jęz polski

4. j.obcy

 

KLASY VII

Plan pracy - klasy VII

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1. matematyka

2. joI

3. biologia (2)

4. język polski

1. matematyka

2. geografia(2)

3. jo II

4. język polski

5. informatyka

1. matematyka

2. fizyka (2)

3. jo I

4. język polski

1. matematyka

2. chemia(2)

3. joII

4. język polski

 1. jo I

2. historia (2)

3. język polski

4. muzyka

 

KLASY VIII

Plan pracy - klasy VIII

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1. język polski

2. matematyka

3. chemia (2)

4. joI

1. język polski

2. matematyka

3. fizyka(2)

4. joI

5. edb

1. język polski

2. matematyka

3. geografia

4. joII

1. język polski

2. matematyka

3. biologia

4. joI

 

1. język polski

2. informatyka

3. historia (2)

4. joII

 

  1. Informujemy, że do celów kształcenia na odległość będziemy korzystać z naszego dziennika elektronicznego VULCAN, który poszerza zakres działania, by pomóc szkołom w obecnej sytuacji, a dla nas będzie główną platformą komunikacji. Przez VULCAN nauczyciele mają przekazywać Państwu informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zaplanowanych zadań, a Państwo możecie kontaktować się z Wychowawcami i każdym nauczycielem prowadzącym zajęcia.

W nim nauczyciele będą jak zawsze prowadzili dokumentowanie prowadzonych zajęć oraz oceniali.

Ponadto będziemy korzystać z zasobów platformy epodreczniki.pl, eduelo.pl, padlet.pl.

  1. Uczniowie będą oceniani; ustaliliśmy, że będą oceniane zadania domowe, praca on-line, dodatkowe zadania. Najważniejsze jest to, by uczeń wykazywał się aktywnością na miarę swoich możliwości edukacyjnych  i możliwości komunikacji z nauczycielem; każda forma tej komunikacji ze strony dziecka i rodzica będzie w pełni akceptowana.
  2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotują  on-line zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu – dostępne na blogu świetlicy i FB.
  3. Szkolni pedagodzy, psycholodzy, logopedzi  pełnią dyżur dla uczniów i rodziców telefonicznie 46 855 54 41 w   godzinach od 10.00 do 12.00 w ramach wsparcia.
  4. Szkolni pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, będą wysyłali  materiały wspierające, nauczyciele wspierający kształcenie uczniów prowadzą ze swoimi podopiecznymi nauczanie zdalne w porozumienie z nauczycielami przedmiotów, bibliotekarze zachęcają do czytania książek, wychowawcy świetlicy – prowadzą blog świetlicowy z ciekawymi propozycjami zabaw i  ciekawostkami.
  5. Nauczyciele  wspierający kształcenie pozostaną w kontakcie z wychowawcami i rodzicami i ustalą zasady pracy z uczniami oraz zakres swojego wsparcia.

Rozumiemy, że dziecko może być zmęczone, zniechęcone. Dlatego wskazujemy na ramy codziennej pracy. Przestrzegamy przed wielogodzinnym korzystaniem z urządzeń elektronicznych – zachowajmy mądrość.

Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.

Zapraszam również do kontaktu telefonicznego 46 8571142, mailowego a -rusinowska@o2.pl lub przez VULCAN ( tutaj znajdziecie Państwo również kontakt z Wicedyrektorami).
Odpowiem na nurtujące Państwa pytanie, w miarę moich możliwości pomogę w rozwiązaniu spraw, na bieg których mogę mieć wpływ.

Anna Rusinowska – Dyrektor Szkoły

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów