Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Klasa 1 - sprawy organizacyjne i wyprawka

Szanowni Państwo,

ze względu na nowe przyjęcia uczniów do klas I i rozważanie innej niż planowana w czerwcu liczba klas I nie możemy poinformować  o przydziałach dzieci.

Listy zostaną wywieszone w ostatnim tygodniu sierpnia.

Anna Rusinowska
Dyrektor Szkoły

Wyprawka do klasy 1

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów