Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informuję o zasadach rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, które wynikają z wytycznych  MEiN, MZ i GIS obowiązujących w szkołach od dnia 02 sierpnia 2021 r.

WAŻNE

+ Szczepienie

-       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

-       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

-       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

OD DNIA 01.09.2021 r. DO ODWOŁANIA

1. WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU A

SZATNIA DLA UCZNIÓW  OD STRONY UL. SZKOLNEJ

ZOSTAJE PRZEZNACZONE

   DLA UCZNIÓW I RODZICÓW  KLAS   PIERWSZYCH  I DRUGICH  ORAZ   

KLAS – IV F     I      VID;

(od 2 września to tu uczniowie przebierają się i zostawiają worki, w szatni może przebywać dziecko i 1 opiekun – nie więcej niż 50 osób jednocześnie; proszę o przybywanie do szkoły z zachowaniem rezerwy czasowej;

pracownik szkoły będzie kontrolował liczbę obecnych w szatni).

 

 

2. WEJŚCIE DO SZKOŁY DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ

 W  BUDYNKU A

Klasy III d, IV a, IV b – wejście boczne od ul.Szkolnej ( sklep „Delikatesy” )

Klasy III a, III b, III c, III e – wejście boczne od ul.Warszawskiej (przy kolumnie)

Klasy IV c, IV d,  IV e  - wejście  od ul.Warszawskiej ( na wprost świateł)

( uczniowie będą przebierać się przed klasami i zostawiać worki na wieszakach;

do szkoły wejściami bocznymi będą wchodziły wyłącznie dzieci)  

 ( zasady te są znane uczniom kl.III-IV)

 

 

3. WEJŚCIE DO SZKOŁY –BUDYNEK G

 

Uczniowie klas V-VIII wchodzą wejściem głównym, przebierają się,

zachowując zasadę dystansu społecznego

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe