Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i  miłości, pokoju ducha,
wiary w Boga w siebie i swoje możliwości
oraz umiejętności dostrzegania piękna tego świata.
Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
pracownicy oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.