Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Projekt "Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj"

  • POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS

W poszczególnych zakładkach będą prezentowane informacje dotyczące projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. Całkowita wartość projektu: 843 427,74 zł, wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 800 758,74 zł.

  • Mszczonowscy uczniowie będą „pytać, badać, wnioskować i działać”

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów