Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Międzynarodowy Dzień Tańca w Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

Konkurs i pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.

Kochasz taniec i chcesz pokazać, co potrafisz? Ten turniej jest dla Ciebie!
Czekamy na Twoje zgłoszenie do piątku, 28 kwietnia 2023 roku. W pokazie mogą brać udział zarówno soliści jak i duety/trio, a także zespoły klasowe lub nieformalne. Pamiętaj! Liczy się uśmiech i dobra zabawa.

Regulamin pokazu podczas Międzynarodowego Dnia Tańca 15.05.2023r. w Szkole Podstawowej im. J. A .Maklakiewicza w Mszczonowie.

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W MSZCZONOWIE, STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ FRESH oraz SEKCJA SPORTOWA Samorządu Uczniowskiej, Rada Rodziców SP w Mszczonowie

MIEJSCE: HALA SPORTOWA SP W MSZCZONOWIE

CELE POKAZU:

 1. Propagowanie tańca jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
 2. Wspieranie rozwoju artystycznego każdej grupy wiekowej.
 3. Wyłonienie najlepszych podmiotów w dziedzinie tańca.
 4. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego poszczególnych podmiotów.
 5. Wymiana doświadczeń uczestników amatorskich ruchów artystycznych.

OGÓLNE ZASADY POKAZU:

 1. Udział w pokazie jest BEZPŁATNY.
 2. Przegląd podmiotów ma zasięg wewnątrzszkolny (biorą w nim udział tylko uczniowie SP w Mszczonowie).
 3. Dopuszcza się do udziału w przeglądzie solistów, duety i zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp. - pokaz dotyczy również par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
 4. Uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną.
 5. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
 6.  Formularz zgłoszenia dostępny jest elektronicznie na stronie internetowej szkoły, stronie Fb.
 7. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. kreatywność, dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.).
 8. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz dla grup: nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz SU.

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 28 KWIETNIA 2023r. (piątek)

 1. Zgłaszając swój udział w pokazie uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Organizatora przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Wizerunek artystów będzie upubliczniony w mediach, na stronie internetowej i profilu FB jako relacja z wydarzenia.

ZAPRASZAMY !!!

 • Otwórz zdjęcie - Plakat zapraszający na Międzynarodowy Turniej Tańca organizowany w SP Mszczonów.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów