Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Dostępna Szkoła

Projekt Dostępna Szkoła.

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie bierze udział w projekcie Dostępna Szkoła, finansowanego ze środków EFS w ramach programu PO WER IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Projekt Dostępna Szkoła jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.

  • Otwórz zdjęcie - Logo projektu - Dostępna Szkoła

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów