Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Rusinowska Anna - nauczyciel języka polskiego

Wicedyrektor szkoły

 • Wójcik Krystyna - nauczyciel informatyki
 • Zabłocka Ewa - nauczyciel języka niemieckiego, lider dostępności w szkole
 • Sawicki Jarosław - nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy 4d

Pozostali nauczyciele

 • Aronowska Maria - psycholog szkolny
 • Banaszkiewicz Elżbieta - wychowawca świetlicy
 • Bechcicka Teresa - wychowawca świetlicy
 • Bińkowska Ewa - biblioteka szkolna
 • Błońska Urszula - nauczyciel współorganizujący, wychowawca klasy 8c, Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu
 • Chałek Monika - nauczyciel matematyki
 • Ciszewska Katarzyna - nauczyciel współorganizujący w klasie 5e
 • Cybulska Małgorzata - nauczyciel języka angielskiego
 • Dąbrowska Wioletta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2a
 • Dębska Anna - nauczyciel języka angielskiego
 • Dobrzyńska Magdalena - nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel współorganizujący w klasie 5d
 • Dropińska Aneta - nauczyciel fizyki, wychowawca klasy 7d
 • Fedorowicz Edyta - nauczyciel religii
 • Figat Lidia - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 7b
 • Gardzińska Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2b, lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły
 • Gontarz Ida - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5a
 • Grzybowska Elżbieta - biblioteka szkolna, wychowawca świetlicy
 • Hucul Oleksandra - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 7c
 • Jabłońska Bogusława - nauczyciel języka polskiego
 • Jakubiak Małgorzata - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy 8b
 • Karlińska-Wikarjusz Olga - psycholog szkolny
 • Kociszewska Barbara - pedagog szkolny
 • Korcz Jolanta - nauczyciel biologii oraz wychowania do życia w rodzinie
 • Kozińska Beata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1b
 • Krawczyk Magdalena - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1e, wychowawca świetlicy
 • Krzemińska Marta - nauczyciel współorganizujący w klasie 7d, wychowawca klasy 6f
 • Kurzepa Magdalena - nauczyciel współorganizujący oraz wychowawca klasy 6d
 • Lesiak Agata - nauczyciel współorganizujący w klasie 2b
 • Lipińska Iwona - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły
 • Łapińska Katarzyna - nauczyciel: przyrody, biologii, geografii, wychowawca klasy 6b
 • Malinowska Katarzyna - nauczyciel geografii, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Malowaniec Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3c, opiekun SKO
 • Matyjas Anna - nauczyciel religii
 • Madej-Strzałkowska Paulina - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6a
 • Michalczyk Karolina - nauczyciel języka angielskiego
 • Michalska Łucja - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Mirocha Emilia - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5e, redaktortor strony internetowej szkoły 
 • Monkiewicz Piotr - nauczyciel techniki, informatyki, wychowawca klasy 4c
 • ks. Muranowicz Paweł - nauczyciel religii
 • Niewiadomska Agnieszka - nauczyciel współorganizujący, nauczyciel integracji sensorycznej, pedagog specjalny
 • Nowak Anna - nauczyciel języka angielskiego
 • Olborska Dorota - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6e
 • Oracz Barbara - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3b, opiekun SKO
 • Oskiera Monika - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 5d
 • Pawłowska Balbina - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1a
 • Penczonek Anna - nauczyciel współorganizujący w klasie 8b
 • Piątkowska Danuta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1d
 • Pieczura Barbara - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 5a, Rzecznik Praw Ucznia
 • Pietrzyk Beata - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy 7a, lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły
 • Promowicz Paweł - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy 6c
 • Sawicka Anna - nauczyciel chemii
 • Skoneczna Ewa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3e
 • Skoneczna Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2d
 • Skruczaj Magdalena - nauczyciel muzyki, opiekun chóru szkolnego
 • Sobiecka - Pietras Grażyna - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy 4b
 • Sokołowska Małgorzata - nauczyciel plastyki, wychowawca klasy 5b, administrator strony szkoły, zastępca koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu, koordynator programu "Formy podstawowe"
 • Sozoniuk Justyna - wychowawca świetlicy, zastępca opiekuna Samorządu Szkolnego
 • Spurgjasz Joanna - nauczyciel religii
 • Szustkiewicz Beata - logopeda, nauczyciel biologii, wychowaca klasy 8a
 • Urbaniak Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3d
 • Wacławek Jolanta - pedagog szkolny
 • Węgrowska Dorota - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1c
 • Winnicki Łukasz - nauczyciel wychowawania fizycznego
 • Wiśniewska Agata - nauczyciel matematyki, nauczyciel współorganizujący oraz wychowawca klasy 4a i 8d, administrator dziennika VULCAN
 • Witecka Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3a
 • Woźniak Małgorzata - nauczyciel informatyki
 • Zajączkowska Gabriela - nauczyciel języka angielskiego
 • Zgórzak Małgorzata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2c, lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły
 • Zielonka Jolanta - nauczyciel współorganizujący w klasie 1e
 • Ziółkowska - Kołczewska Liliana - nauczyciel matematyki

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów