Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Kadra pedagogiczna

Rusinowska Anna
dyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego

Wójcik Krystyna
wicedyrektor

nauczyciel informatyki

Zabłocka Ewa
wicedyrektor
nauczyciel języka niemieckiego

Sawicki Jarosław
wicedyrektor
nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
wychowawca klasy 7c

Antosik Aldona
nauczyciel współorganizujący

Aronowska Maria
psycholog szkolny

Badowska Aleksandra
nauczyciel matematyki
wychowawca klasy 5d

Banaszkiewicz Elżbieta
wychowawca świetlicy
nauczyciel geografii

Bechcicka Teresa
wychowawca świetlicy

Bińkowska Ewa
biblioteka szkolna

Błońska Urszula
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 6c

Chałek Monika
nauczyciel matematyki
wychowawca klasy 7b

Ciszewska Katarzyna
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 8d

Cybulcka Małgorzata
nauczyciel języka angielskiego

Czarnecka Gabriela
nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 7e

Dąbrowska Wioletta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3a

Dobrzyńska Magdalena
nauczyciel języka niemieckiego
nauczyciel współorganizujący

Dropińska Aneta
nauczyciel fizyki

Fedorowicz Edyta
nauczyciel religii

Figat Lidia
nauczyciel matematyki
wychowawca klasy 5b

Gardzińska Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3b
lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły

Gontarz Ida
nauczyciel języka polskiego

Grzybowska Elżbieta
biblioteka szkolna
wychowawca świetlicy

Hucul Oleksandra
nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 5c

Jałońska Bogusława
nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy 8c

Jakubiak Małgorzata
nauczyciel matematyki
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 6b

Karlińska-Wikariusz Olga
psycholog szkolny

Kociszewska Barbara
pedagog szkolny

Korcz Jolanta
nauczyciel biologii

Kozińska Beata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2b

Krawczyk Magdalena
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3e
wychowawca świetlicy

Krzemińska Marta
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 4f

Kurowska Monika
logopeda
integracja sensoryczna

Kurzepa Magdalena
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 4d

Lesiak Agata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Lipińska Iwona
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
wychowawca klasy 7b
lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły

Łapińska Katarzyna
nauczyciel, przyrody, biologii, geografii
wychowawca klasy 4b

Malinowska Katarzyna
nauczyciel geografii
nauczyciel wychowawnia fizycznego
opiekun Samorządu Uczniowskiego

Malowaniec Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1c
opiekun SKO

Matyjas Anna
nauczyciel religii

Madej-Strzałkowska Paulina
nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy 4a

Michalczyk Karolina
nauczyciel języka angielskiego
wychowawca klasy 7d

Michalksa Łucja
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

Mirocha Emilia
nauczyciel języka polskiego

Monkiewicz Piotr
nauczyciel techniki, informatyki

Niewiadomska Agnieszka
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 7g

Olborska Dorota
nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy 4e

Oracz Barbara
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1b
opiekun SKO

Oskiera Monika
nauczyciel języka angielskiego

Pawłowska Balbina
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2a

Pawłowska Ewa
nauczyciel języka polskiego

Penczonek Anna
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 6d

Piątkowska Danuta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2d

Pieczura Barbara
nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy 8a
Rzecznik Praw Ucznia

Pietrzyk Beata
nauczyciel języka polskiego
wychowawca klasy 5a
lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły

Pilc -Szapski Norbert
nauczyciel języka angielskiego
Rzecznik Praw Ucznia

Promowicz Paweł
nauczyciel wychowania fizycznego
wychowawca klasy 4c

Sawicka Anna
nauczyciel chemii

Skoneczna Ewa
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1e

Skoneczna Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3d

Skurczaj Magdalena
nauczycie muzyki

Sobiecka - Pietras Grażyna
nauczyciel języka angielskiego

Sokołowska Małgorzata
nauczyciel plastyki
wychowawca klasy 8b
administrator strony szkoły
koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu

Sozoniuk Justyna
wychowawca świetlicy

Spurgiasz Joanna
nauczyciel religii

Szustkiewicz Beata
logopeda
nauczyciel biologii
wychowaca klasy 6a

Walendzik Daria
nauczyciel współorganizujący

Urbaniak Jolanta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1d

Wacławek Jolanta
pedagog szkolny

ks. Warzyński Łukasz
nauczyciel religii

Węgrowska Dorota
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 2c

Winnicki Łukasz
nauczyciel wychowawania fizycznego

Wiśniewska Agata
nauczyciel matematyki
nauczyciel współorganizujący
wychowawca klasy 8e
administrator dziennika VULCAN

Witecka Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1a

Woźniak Aldona
nauczyciel współorganizujący

Woźniak Małgorzata
nauczyciel informatyki

Woźniczko Magdalena
nauczyciel współorganizujący

Zgórzak Małgorzata
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3c
lider Programu Całościowy Rozwój Szkoły

Zielonka Jolanta
pedagog szkolny
nauczyciel współorganizujący

Ziółkowska - Kołczewska Liliana
nauczyciel matematyki

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów