Menu

Powiatowy konkurs plastyczny na "Eko - pisankę".

Konkurs na Eko-pisankę

Zachęcamy uczniów naszej szkoły z klas IV-VIII do wzięcia udziału w Powiatowym konkursie plastycznym na najładniej wykonaną „Eko-pisankę”.

Cele konkursu

Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród dzieci, rozwijanie ich kreatywności oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę konkursową.
 3. Praca musi być wykonana w formie przestrzennej, w kształcie jajka o wysokości do 25cm. Całość należy wykonać z materiałów naturalnych. (np. drewno, gałązki, suche kwiaty, bibuła, papier, sznurek, korek, masa papierowa, piórka, tkaniny itp.). Preferowane użycie surowców niepsujących się. Prace wykonane na styropianie lub plastiku nie biorą udziału w Konkursie. Prace mogą być zarówno nowoczesne jak i nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych.
 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć pisemną informację zawierającą:
  • imię i nazwisko;
  • nazwę szkoły oraz klasę;
  • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego telefon kontaktowy lub e-mail.
 5. Wyboru 3 najlepszych prac w 2 kategoriach wiekowych (klasy 4-6 i klasy 7-8) dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora w składzie 3 - osobowym, najpóźniej do 29.03.2023 r.
 6. W przypadku znacznego zainteresowania Konkursem komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w liczbie przez siebie określonej.
 7. Kryterium oceny będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania pracy.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 30.03.2023 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie www.powiat.zyrardowski.pl oraz Facebooku Powiatu Żyrardowskiego listy nagrodzonych uczestników. W informacji tej zamieszczony zostanie również termin uroczystego podsumowania Konkursu. Prace zostaną wystawione w holu Starostwa Powiatowego na 2 piętrze.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób.

Termin i sposób oddawania prac

Eko-pisankę należy dostarczyć do naszej szkoły (hol budynku A i G) lub nauczycielki plastyki najpóźniej do 24 marca do godz. 12:30. Prosimy pamiętać o tym, żeby do prac przytwierdzone były metryczki. Wszystkie prace zostaną dostarczone do organizatora.

M. Sokołowska

 • Otwórz zdjęcie - plakat zawierający informacje o konkursie plastycznym na Eko - pisankę.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów