Menu

Ścieżki Edukacji Finansowej: Olimpiada "Liczymy Pieniądze" w Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

Międzyszkolna Olimpiada Przedsiębiorczości "Liczymy Pieniądze"

W dniu 25 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej w Mszczonowie miała miejsce wyjątkowa inicjatywa, która skupiła uwagę uczniów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności. Organizowana przez Szkolną Kasę Oszczędności oraz Bank PKO BP Międzyszkolna Olimpiada Przedsiębiorczości "Liczymy Pieniądze" stanowiła nie tylko formę konkursu, ale także okazję do promowania edukacji finansowej wśród najmłodszych.

Uczestnicy konkursu. 

W konkursie wzięło udział 32 uczniów ze szkół podstawowych klas trzecich i czwartych z terenu gminy Mszczonów. Atmosfera już od samego rana była przepełniona ekscytacją i oczekiwaniem na wyzwania, które czekały na młodych adeptów przedsiębiorczości. Przed godziną 9.00 przy drzwiach sali gimnastycznej czekała maskotka "Żyrafa Lokatka", która serdecznie witała uczniów i zachęcała ich do zajmowania miejsc.

Otwarcie Olimpiady.

Oficjalne otwarcie olimpiady poprowadziły pani wicedyrektor szkoły Ewa Zabłocka oraz pani dyrektor Banku PKO BP w Mszczonowie Kinga Sobczak. Ich życzenia powodzenia stanowiły dodatkową motywację dla uczestników, którzy już nie mogli się doczekać rozpoczęcia konkursu.

Przebieg konkursu.

Sam konkurs trwał 60 minut i składał się z zadań wymagających nie tylko matematycznego myślenia, ale także umiejętności logicznego planowania i zarządzania zasobami. Nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia czuwały organizatorki konkursu - opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności Barbara Oracz i Małgorzata Malowaniec, które dbały o to, by wszystko przebiegało sprawnie i zgodnie z regulaminem.

Sprawdzanie testów i ogłoszenie wyników.

Po zakończeniu konkursu nadszedł czas na sprawdzenie testów przez komisję, która składała się z opiekunów SKO, nauczyciela matematyki oraz pani dyrektor Banku PKO BP w Mszczonowie. W wyniku oceny wyłoniono laureatów z klas trzecich: Mateusza Nowisa, Miłosza Zielińskiego oraz Dawida Poświatę, a także z klas czwartych: Kajetana Ciećwierskiego, Antoniego Supkowskiego oraz Lidię Cieplak. Warto podkreślić, że wszyscy ci uczniowie wykonali zadania poprawnie, osiągając 100% wynik.

Podsumowanie.

Olimpiada "Liczymy Pieniądze" nie tylko pozwoliła uczniom rozwijać umiejętności z zakresu finansów, ale także integrować się oraz zdobywać nowe doświadczenia. To także doskonały przykład współpracy między lokalną społecznością szkolną a przedstawicielami sektora finansowego, której celem jest wszechstronny rozwój młodych ludzi.

Wydarzenie zakończyło się podziękowaniami dla wszystkich uczestników, nauczycieli i organizatorów. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym apelu podsumowującym rok szkolny z SKO.  Międzyszkolna Olimpiada Przedsiębiorczości "Liczymy Pieniądze" stanowiła niezapomniane wydarzenie, które przyczyniło się do promocji edukacji finansowej i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży.

B. Oracz, M. Malowaniec

Zdjęcia z Olimpiady

  • Otwórz zdjęcie - Uczeń losuje z kuli.
  • Otwórz zdjęcie - Pani wice dyrektor wita uczestników i gości.
  • Otwórz zdjęcie -  Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników, zaproszonych gości oraz opiekunów.
  • Otwórz zdjęcie - Przemówienie przedstawicielki banku.
  • Otwórz zdjęcie -  Uczniowie siedzący w ławkach i piszący olimpiadę.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów