Menu

Mój mózg: jestem, myślę, czuję - konkurs plastyczny

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Konkurs organizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Mózgu i nosi tytuł: „Mój mózg:  myślę, jestem, czuję”. 

REGULAMIN

Celem konkursu plastycznego pod tytułem „ Mój mózg: jestem, myślę, czuję” jest:

 1. Popularyzacja wiedzy neurobiologicznej wśród uczniów szkół podstawowych
 2. Promowanie zainteresowań neurobiologią
 3. Rozwój kreatywności artystycznej i umiejętności plastycznych.

Założenia organizacyjne

 1. Do konkursu mogą się zgłaszać uczniowie szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół, w dwu kategoriach wiekowych:

A: klasa I-IV

B: klasa V-VIII

 1. Prace konkursowe powinny zostać wykonane dowolną techniką, np. farby, kredki, wycinanka, kolaż itp. i ilustrować koncepcję hasła „Mój mózg: jestem, myślę, czuję”.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami indywidualnymi oraz własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 3. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę plastyczną.
 4. Praca plastyczna winna być opisana wg poniższego wzoru:

Imię, nazwisko uczestnika konkursu

Wiek, klasa

Nazwa i adres szkoły

Imię, nazwisko opiekuna z ramienia szkoły oraz jego telefon kontaktowy i adres mailowy

 1. Wraz z pracą niezbędne jest przesłanie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr. 1 do regulaminu konkursu.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu w odrębnym formularzu (Załącznik nr 1).
 4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 5. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

Szczegółowy regulamin oraz oświadczenie znajdują się w załącznikach poniżej.

Uczniowie biorący udział w konkursie, zgłaszają ten fakt wychowawcom (klasy 1-3) oraz nauczycilce plastyki (klasy 4-8).

 

M.Sokołowska

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów