Menu

Program "Formy podstawowe" realizowany we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Formy Podstawowe. Wystawa Szkolna

Wystawa sztuki w środowisku szkolnym 2022 r.

Nauczycielka plastyki, Pani Małgorzata Sokołowska nawiązała współpracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Fundacją EFC wspierającą dzieci, młodzież, nauczycieli i nauczycielki w równym dostępie do rzetelnej edukacji. W ramach wspomnianej współpracy do naszej szkoły zostało dostarczone pudełko z zadaniami, w którym znajdują się materiały i instrukcje do nich przygotowane przez artystów sztuki nowoczesnej.

Do programu włączyło się 20 uczniów naszej szkoły z klas 4-5, którzy spotykają się raz w tygodniu i realizują wybrane zadania. W trzech pierwszych spotkaniach będzie uczestniczyła edukatorka pracująca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która wspólnie z nauczycielką plastyki pomoże uczniom zrozumieć sens programu i możliwości jakie niosą ze sobą zadania znajdujące się w pudełku.

Kilka słów o programie

Formy podstawowe to cykl wystawienniczy , realizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa w formie pudełka z gotowymi pracami i instrukcjami – została przekazana wybranym szkołom podstawowym. Może ona zostać skonstruowana i zrealizowana w całości lub fragmentach, przez uczniów wspieranych przez kadrę nauczycielską oraz zespół edukacji MSN. Do udziału w drugiej edycji zostało zaproszonych około dziesięciu twórców, większość z nich jest obecnych w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Formy podstawowe mają charakter cykliczny, raz do roku powstaje nowe pudełko z instrukcjami, partyturami i gotowymi pracami, stworzonymi przez współczesne artystki i artystów, którzy dostarczając nowe prace lub instrukcje ich wykonania z myślą o prezentacji w architekturze szkolnej: klasach i na korytarzach, gabinetach lekarskich, salach gimnastycznych, boiskach i etc. W przypadku gotowych prac są to nie tylko gotowe dzieła z grafiki warsztatowej, ale również i inne formaty pozwalające na ich powielenie, np. fotografie czy wydruki 3D. Z perspektywy publicznej instytucji sztuki, program ten jest eksperymentem dotyczącym własności, praw autorskich, pozyskiwania dzieł, ich zamawiania, produkcji, nadawania znaczeń.

Pudełka z instrukcjami i gotowymi pracami są „uśpioną” wystawą, która w każdej chwili może się zmaterializować, w formie wybranej przez uczniów. Poprzez program Formy podstawowe zadajemy pytanie: co robimy i możemy zrobić ze sztuką? A także: czym może być wystawa? gdzie i kiedy się ona zaczyna i kończy? Jaki jest „regulamin” działania sztuki? czego możemy nauczyć się od artystek i artystów? Aż wreszcie: czy poprzez sztukę powstaje wiedza, jak rozumieć dzieła sztuki, jak i czerpać naukę z ich nierozumienia?

Dzieła sztuki traktowane są w tym przypadku jako „dziwne narzędzia” i stać się mogą elementami scenografii, pomocami dydaktycznymi, dekoracją, częścią infrastruktury szkolnej. Decyzja o miejscu ich zainstalowania, sposobie ich realizacji oraz funkcji, jest podejmowana przez użytkowników wystawy i architektury szkoły, przy wsparciu działu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

M. Sokołowska

Program "Formy podstawowe" - galeria zdjęć.

  • Na trawie stoi duże, metalowe pudełko z prostokątnym otworem po środku.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów