Menu

Podsumowanie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego „Strażak chroni las – wszyscy dbamy o klimat”.

Organizator i główne założenia konkursu.

Jeszcze przed feriami osiemnastu uczniów naszej szkoły z klas I – VI wzięło udział w Strażackim Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Tematyka konkursu obejmowała udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo - gaśniczych, akcjach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, a także: szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej i historycznej.

Konkurs miał na celu zainteresować dzieci już od wczesnych lat ich życia ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim, a jednocześnie rozwinąć w nich pasję malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia.

Podsumowanie.

Ilustracje hasła przewodniego zmagań oceniane były przez specjalną Komisję powołaną przez Zarząd Główny. Niestety, naszym uczniom nie udało się zdobyć nagród, ale każdy z uczestników otrzymał upominek ufundowany przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Upominkiem tym był uroczy pluszak – psi strażak. Nasza szkoła zaś otrzymała specjalne podziękowanie.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za chęć udziału. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ich kreatywności. Cieszymy się również, że w konkursie wzięły udział nasze dwie uczennice z Ukrainy.

Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach, na pewno będziemy mocno trzymać kciuki.

M. Sokołowska

  • Uczestnicy konkursu z klasy 4b
  • Otwórz zdjęcie - grupa sześciu uczniów z klas młodszych pozująca do zdjęcia z pluszakiem strażakiem.
  • Otwórz zdjęcie - dwie dziewczynki z pluszakami w ręku.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów