Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Projekt - Myślę, decyduję, działam

  • strzalka

Tu znajdziesz wydarzenia ...

  • logo

Nasza szkoła od kwietnia 2017 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.

Projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”:

• zapoznaje dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadamia im istnienie szeregu instytucji finansowych, buduje wiedzę na temat pieniądza;

• rozwija doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej;

• umożliwia osobiste przeżycie sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach, krytyczne czytanie tekstów związanych z pieniędzmi;

• rozwija umiejętności wartościowania i rozumienia humanistycznego wymiaru procesów finansowych i namysłu nad wyborami związanymi z finansowym wymiarem stylów życia;

• rozwija postawę krytycznego myślenia nad spotykanymi na co dzień zjawiskami kultury finansowej.

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” opiera się na koncepcji „pakietu projektów edukacyjnych”, które sprzyjają doświadczaniu przez dzieci nowych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i rozumieniu tego obszaru życia w sposób odpowiedzialny i krytyczny. Obszary tematyczne programu to: pieniądz, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie i inwestowanie, solidarność i wzajemna pomoc.

We wrześniu rozpoczął się ostatni etap zajęć w ramach projektu w wymiarze
24 godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019.

Uczniowie klas III a i III c wraz z nauczycielami Wiolettą Dąbrowską oraz Małgorzatą Zgórzak, pełniącymi rolę trenerów  oprócz udziału w zajęciach będą uczestniczyć w KONKURSIE WIEDZY i POST TEŚCIE na zakończenie projektu.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów