Menu

Wojewódzki konkurs plastyczno-fotograficzny "Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej".

Organizatorzy konkursu.

W roku szkolnym 2022/23 przypada 130 rocznica powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie. Z tej okazji Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna organizuje obchody rocznicowe, w ramach których zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastyczno-fotograficznym pod hasłem "Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej.

Kilka słów o Marii Konopnickiej

Maria Konopnicka była poetką i nowelistką, tłumaczką literackiej epoki pozytywizmu. Jej utwory przepojone są patriotyzmem, umiłowaniem ojczyzny i ludzi.

Jest autorką noweli i cyklu pieśni ludowych, baśni i wierszy, które towarzyszą kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży od ponad 125 lat: „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Nasza szkapa”, „Poranek”, „Na jagody”.

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastyczno – fotograficznego „Ilustracja do wybranego utworu Marii Konopnickiej”

Cele konkursu

 • Stworzenie inspiracji do wypowiedzi artystycznej na temat twórczości Marii Konopnickiej.
 • Rozwijanie wrażliwości plastycznej i fotograficznej.
 • Poszukiwanie nowych środków wypowiedzi artystycznej.
 • Stworzenie możliwości prezentacji wytworów plastycznych.

Zasady konkursu

 • prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnych technikach malarskich w formacie A3;
 • prace fotograficzne czarno - białe lub kolorowe, w formacie 30x20cm oraz jako pliki zapisane w formacie jpg/wielkość min 8Mpix;
 • pliki mające w nazwie dane autora i tytuł pracy np. konkurs/imię_nazwisko_tytuł pracy/ należy przesłać ma adres e-mail szkoły zsp2@zyrardow.pl

Każda praca powinna być opisana i zawierać następujące dane

 • tytuł pracy(tytuł ilustrowanego utworu);
 • imię i nazwisko autora;
 • wiek autora;
 • imię i nazwisko opiekuna pod którego kierunkiem praca została zrealizowana;
 • nazwę i adres placówki.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach

 • szkoły podstawowe kl. I-III;
 • szkoły podstawowe kl. IV-VIII

Termin zgłoszenia

 • prace z przytwierdzoną z tyłu metryczką należy dostarczyć do naszej szkoły do 30 marca 2023 roku do godz. 13:30 (hol budynku A i G) lub do nauczycielki plastyki – pani Małgorzaty Sokołowskiej.
 • prace przekazane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach wydawniczych i reklamowych.

M. Sokołowska

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów