Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Cennik i zasady wynajmu

Cennik i zasady wynajmu

Zasady wynajmu
lp. Rodzaj wynajmowanej powierzchni Stawka brutto Uwagi
1 Płyta główna hali sportowej 60,00 zł*/godz. zajęcia sportowo- rekreacyjne, wynajem przez osoby prywatne; wynajem przez stowarzyszenia, kluby sportowe organizujące zajęcia dla dzieci i młodzieży; wynajem przez inne organizacje prowadzące działalność komercyjną organizujące zajęcia dla dzieci i młodzieży
120,00 zł/godz zajęcia sportowo- rekreacyjne, wynajem przez firmy dla pracowników
200 zł/godz imprezy okolicznościowe, targi, wystawy, szkolenia
2 Sala zielona na hali sportowej 30,00 zł*/godz zajęcia sportowo- rekreacyjne, wynajem przez osoby prywatne; wynajem przez stowarzyszenia, kluby sportowe organizujące zajęcia dla dzieci i młodzieży; wynajem przez inne organizacje prowadzące działalność komercyjną organizujące zajęcia dla dzieci i młodzieży
60,00 zł/godz zajęcia sportowo- rekreacyjne, wynajem przez firmy dla pracowników
80,00 zł/godz imprezy okolicznościowe, targi, wystawy, szkolenia
3 Sala gimnastyczna nr 22 w budynku C 40,00 zł*/godz zajęcia sportowo- rekreacyjne, wynajem przez osoby prywatne; wynajem przez stowarzyszenia, kluby sportowe organizujące zajęcia dla dzieci i młodzieży; wynajem przez inne organizacje prowadzące działalność komercyjną organizujące zajęcia dla dzieci i młodzieży
80,00 zł/godz zajęcia sportowo- rekreacyjne, wynajem przez firmy dla pracowników
100,00 zł/godz imprezy okolicznościowe, targi, wystawy, szkolenia

*prawo do zniżki przysługuje:

  1. dzieciom do 18 roku życia przebywającym pod opieką osoby dorosłej – zniżka w wysokości 50%;
  2. stowarzyszeniom i klubom sportowym organizującym zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Mszczonów - zniżka w wysokości 90 (przy zajęciach organizowanych przez co najmniej kolejne 6 miesięcy);
  3. innym organizacjom prowadzącym działalność komercyjną i organizującym sportowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Mszczonów - zniżka w wysokości 50% (przy zajęciach organizowanych przez kolejne co najmniej 6 miesięcy).

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów