Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Cennik i zasady wynajmu

 

CENNIK

 

*prawo do zniżki przysługuje:

1) dzieciom do 18 roku życia przebywającym pod opieką osoby dorosłej – zniżka w wysokości 50%;

2) stowarzyszeniom i klubom sportowym organizującym zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Mszczonów - zniżka w wysokości 90 (przy zajęciach organizowanych przez co najmniej kolejne 6 miesięcy);

3) innym organizacjom prowadzącym działalność komercyjną i organizującym sportowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Mszczonów - zniżka w wysokości 50% (przy zajęciach organizowanych przez kolejne co najmniej 6 miesięcy).

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów