Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Numer konta bankowego Rady Rodziców

Numer konta do wpłat

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

ul. Warszawska 27

96 – 320 Mszczonów

74 9302 0004 0011 0275 2000 0010

Wpłata na Radę Rodziców

70 zł – pierwsze dziecko

60 zł – drugie dziecko

50 zł – trzecie dziecko.

Kontakt przez Dziennik Vulcan

Dominika Jankowska

Małgorzata Skazowska

Małgorzata Bilarska

Aldona Grzejszczak

Lidia Arendarczyk

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów