Menu

Mój ulubiony polski sportowiec 2020 roku - konkurs plastyczny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5  im. Bolka I Świdnickiego  w Strzelinie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Mój ulubiony polski sportowiec 2020r."
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, Starosty Powiatu Strzelińskiego.
 
REGULAMIN
 1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
 2. Cele konkursu:
  • rozbudzenie wyobraźni twórczej wśród dzieci;
  • promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo;
  • inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych;
  • konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych;
  • promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
 3. Warunki uczestnictwa:
  • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Polsce.
  • Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp.
  • Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.
  • Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu.
 4. Założenia organizacyjne:
  • Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm) ;
  • Praca musi przedstawiać portret lub sylwetkę polskiego sportowca
  • Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
   • nazwa konkursu
   • tytuł pracy
   • imię i nazwisko autora
   • wiek autora
   • adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie
   • placówka zgłaszająca prace na konkurs- adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej
 5. Termin ogłoszenia konkursu – 15 marca 2021 r.
 6. Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu 15 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 7. Miejsce nadsyłania prac:
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
  ul. Brzegowa 67
  57-100 Strzelin
  z dopiskiem: „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 R”
 8. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 9. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
  • 10-11 lat
  • 12-13 lat
  • 14-15 lat

UWAGA!
Prace można wysłać samodzielnie lub dostarczyć do szkoły po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem plastyki (23.04.2021r.)
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN, METRYCZKA oraz KARTA ZGŁOSZENIA są dostępne w załącznikach.
W przypadku jakichkoliwek pytań prosimy o kontakt z nauczycielem plastyki.

M. Sokołowska

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów