Menu

Mój ulubiony polski sportowiec 2020 roku - konkurs plastyczny

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5  im. Bolka I Świdnickiego  w Strzelinie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Mój ulubiony polski sportowiec 2020r."
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, Starosty Powiatu Strzelińskiego.
 
REGULAMIN
 1. Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
 2. Cele konkursu:
 • rozbudzenie wyobraźni twórczej wśród dzieci;
 • promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo;
 • inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych;
 • konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych;
 • promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży

  3. Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych w Polsce.
 • Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp.
 • Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora.
 • Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczone do konkursu.

Założenia organizacyjne:

 • Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm) ;
 • Praca musi przedstawiać portret lub sylwetkę polskiego sportowca
 • Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):

nazwa konkursu

tytuł pracy

imię i nazwisko autora

wiek autora

adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie

placówka zgłaszająca prace na konkurs- adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej

 

 • Termin ogłoszenia konkursu – 15 marca 2021 r.
 • Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu 15 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

     4. Miejsce nadsyłania prac:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

ul. Brzegowa 67

57-100 Strzelin

z dopiskiem: „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 R”

5. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

6. Konkurs rozpatrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych:

 • 10-11 lat
 • 12-13 lat
 • 14-15 lat

UWAGA! 

Prace można wysłać samodzielnie lub dostarczyć do szkoły po wcześniejszym umówieniu z nauczycielem plastyki (23.04.2021r.)

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN, METRYCZKA oraz KARTA ZGŁOSZENIA są dostępne w załącznikach.

W przypadku jakichkoliwek pytań prosimy o kontakt z nauczycielem plastyki.

M. Sokołowska

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów