Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem.

W dniach 6 – 8 grudnia 2022 r. ósmoklasiści z naszej szkoły przystąpili do egzaminu próbnego z języka polskiego, matematyki i języka obcego (angielskiego).

Udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty z Operonem zapewnia:

  1. przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym (arkusze egzaminacyjne są zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
  2. sprawdzenie aspektów organizacyjnych;
  3. diagnozę poziomu wiedzy uczniów;
  4. dostęp do arkuszy i zasad oceniania w wersji elektronicznej;
  5. porównanie poziomu zdawalności egzaminu próbnego z innymi szkołami (po przeprowadzonym egzaminie próbnym udostępniane są raporty, statystyki i rankingi szkół).

E. Mirocha

Próbny egzamin - galeria zdjęć.

  • Uczniowie siedzący w pojedynczych ławkach i piszący próbny egzamin.
  • Uczniowie siedzący w pojedynczych ławkach i piszący próbny egzamin.
  • Uczniowie siedzący w pojedynczych ławkach i piszący próbny egzamin.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów