Menu

,,Wiosna tuż tuż – co na łące mieszka i nad stawem kumka,, - konkurs plastyczny organizowany przez Mszczonowski Ośrodek Kultury

Mszczonowski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

TEMAT KONKURSU :
,,Wiosna tuż tuż – co na łące mieszka i nad stawem kumka,,
 
Celem konkursu jest pokazanie w formie plastycznej bioróżnorodności ekosystemu polskich łąk ( rośliny, owady, płazy, ptaki itd. )
 
TECHNIKA :
Karton format A 3 . Dowolnie – kredki, farby, wyklejanki, kolaż
 
TERMIN :
Zgłoszenia prac konkursowych prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres
mok@mszczonow.pl ( lub osobiście do sekretariatu MOK ) ww terminie do 31 marca 2021
 
Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych.
Uczniowie szkół podstawowych : klasy I – III, klasy IV – VI i klasy VII – VIII.
 
Informacja o wynikach konkursu nastąpi 23 kwietnia i ukaże się na stronie e – mail Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
Nagrody zostaną przekazane do szkół do 30 kwietnia 2021 r
 
Uwaga ! Przy ocenie prac konkursowych przez jury, będzie brana pod uwagę (oprócz walorów plastycznych) samodzielność wykonania prac przez uczestników.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów