Menu

,,Wiosna tuż tuż – co na łące mieszka i nad stawem kumka,, - konkurs plastyczny organizowany przez Mszczonowski Ośrodek Kultury

Mszczonowski Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

TEMAT KONKURSU

,,Wiosna tuż tuż – co na łące mieszka i nad stawem kumka,,

Celem konkursu jest pokazanie w formie plastycznej bioróżnorodności ekosystemu polskich łąk (rośliny, owady, płazy, ptaki itd.).

TECHNIKA

Karton format A3. Dowolnie – kredki, farby, wyklejanki, kolaż.

TERMIN

Zgłoszenia prac konkursowych prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres mok@mszczonow.pl (lub osobiście do sekretariatu MOK) ww terminie do 31 marca 2021 r.

Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych.

Uczniowie szkół podstawowych: klasy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII.

Informacja o wynikach konkursu nastąpi 23 kwietnia i ukaże się na stronie e-mail Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Nagrody zostaną przekazane do szkół do 30 kwietnia 2021 r.

Uwaga ! Przy ocenie prac konkursowych przez jury, będzie brana pod uwagę (oprócz walorów plastycznych) samodzielność wykonania prac przez uczestników.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów