Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

`INCREDIBLE ENGLISH`

Przebieg gminnego konkursu z języka angielskiego.

Dnia 28 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza przeprowadzony został Gminny Konkurs z Języka Angielskiego `INCREDIBLE ENGLISH`. Była to już ósma edycja tego konkursu. Konkurs przeprowadzono w sześciu kategoriach wiekowych (od klasy trzeciej do klasy ósmej).

W konkursie wzięło udział 68 uczniów z pięciu szkół podstawowych z Gminy Mszczonów.

Cele konkursu.

 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego;
 • propagowanie zdrowej rywalizacji;
 • współpraca między szkołami podstawowymi z Gminy Mszczonów.

Laureaci konkursu.

W kategorii klas trzecich:

 • I MIEJSCE – JAKUB ŁASICA (Szkoła Podstawowa w Bobrowcach);
 • II MIEJSCE – POLA SORDYL (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • WYRÓŻNIENIE – WOJCIECH WITECKI (Szkoła Podstawowa w Bobrowcach).

W kategorii klas czwartych:

 • I MIEJSCE – JULIA OPAŁKA (Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce);
 • II MIEJSCE – ALAN WÓJCIK (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • WYRÓŻNIENIE – OLIWIER ŚWIDZIŃSKI (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie).

W kategorii klas piątych:

 • I MIEJSCE – BARTOSZ WACŁAWEK (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • II MIEJSCE – BARTŁOMIEJ GNATOWSKI (Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie);
 • WYRÓŻNIENIE – MIKOŁAJ KŁOS (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie).

W kategorii klas szóstych:

 • I MIEJSCE – ADRIAN RYDZEWSKI (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • II MIEJSCE – WOJCIECH RYDZEWSKI (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • WYRÓŻNIENIE – GRACJAN ZACHARSKI (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • WYRÓŻNIENIE – KARINA PIENIĄŻEK (Szkoła Podstawowa w Piekarach).

W kategorii klas siódmych:

 • I MIEJSCE – SZYMON PYZA (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • II MIEJSCE – DANIEL RUTKOWSKI (Szkoła Podstawowa w Piekarach);
 • WYRÓŻNIENIE – SWIATOSLAW KARPENKO (Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie).

W kategorii klas ósmych:

 • I MIEJSCE – HANNA STUSIŃSKA (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • II MIEJSCE – MARTYNA WŁODARCZYK (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie);
 • WYRÓŻNIENIE – MAJA JANKOWSKA (Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie).

Podziękowania

Organizatorzy konkursu dziękują Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie oraz Wydawnictwu Macmillan za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

M. Cybulska

 • Otwórz zdjęcie - Uczniowie piszący konkurs.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów