Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Nawigacja

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

k5UlsLXPz7AAAAABJRU5ErkJggg==

Tu znajdziesz ...

Dzieci otrzymały do przekazania dla rodziców list w którym podkreśliłyśmy, jak wielką rolę w zainteresowaniach czytelniczych swoich dzieci mogą odegrać ich rodzice, a przy okazji zacieśnić bardziej więzy rodzinne.

Kontakt

Stopka