Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

Dominika Jankowska

 

Zastępca Przewodniczącej

Katarzyna Malinowska

Sekretarz

Małgorzata Skazowska

 

Skarbnik

Lidia Arendarczyk

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów