Menu

Powiatowy konkurs plastyczny "Bajeczna bombka"

Regulamin konkursu „Bajeczna bombka”

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Wydział Oświaty, Kultury i Turystyki serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bajeczna bombka” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

Cele konkursu.

  • kultywowanie tradycji świątecznych i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia,
  • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej.

Opis konkursu.

Każdy z uczestników powinien wykonać samodzielnie jedną bombkę bożonarodzeniową z zawieszką do powieszenia zaopatrzoną w metryczkę (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu rodzica lub adres email rodzica, nr klasy i szkoła do jakiej uczęszcza).

Informacje dodatkowe.

Temat: Własnoręcznie wykonana Bombka Bożonarodzeniowa.
Technika: Dowolna.
Format: Kompozycja przestrzenna z możliwością zawieszenia.
Materiał: Dowolny.
Kategoria wiekowa:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych Powiatu Żyrardowskiego i placówek pracy pozaszkolnej w 4 kategoriach wiekowych:

  1. wychowanie przedszkolne,
  2. Klasy 1-3 szkoły podstawowa,
  3. Klasy 4-8 szkoły podstawowa,
  4. Szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria ocen.

Zgodność z tematem, pomysłowość, staranność, estetyka i samodzielność wykonania. Każda bombka musi dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. Bombki powinny być odpowiednio zabezpieczone (np. folią bąbelkową, spakowane w pudełka), aby w trakcie transportu nie uległy zniszczeniu. Ocenie nie będą podlegać prace grupowe.

Etapy konkursu.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy szkolny, którego realizatorem jest placówka oświatowa, drugi etap–powiatowy - realizuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

Etap szkolny.

Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 5 grudnia (rano). Tego dnia zostanie powołana komisja, która wyłoni 6 zwycięzców – prace te zakwalifikują się do dalszego etapu konkursu.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest nauczycielka plastyki, Pani Małgorzata Sokołowska.
UWAGA! Zgłoszone na konkurs prace pozostają własnością szkoły. Prace, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu konkursu zostaną opatrzone życzeniami – w imieniu całej społeczności szkolnej powędrują do mszczonowskich instytucji.

 

Plakat konkursowy

  • Na górze wiszą bombki, pod nimi znajduje się informacja o konkursie.

Karta zgłoszenia i odpowiednie zgody.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów