Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Cyberbezpieczeństwo

Internet rozwija się dynamicznie, co niesie wciąż nowe zagrożenia.

O bezpieczeństwie w sieci  trzeba pamiętać każdego dnia, tak jak każdego dnia trzeba pamiętać, że: nic w sieci nie ginie, raz pozostawiony ślad w sieci pozostaje tam na zawsze.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów