Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Cyberbezpieczeństwo

Internet rozwija się dynamicznie, co niesie wciąż nowe zagrożenia.

O bezpieczeństwie w sieci  trzeba pamiętać każdego dnia, tak jak każdego dnia trzeba pamiętać, że: nic w sieci nie ginie, raz pozostawiony ślad w sieci pozostaje tam na zawsze.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów