Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Projekt "Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj"

  • POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS

W poszczególnych zakładkach będą prezentowane informacje dotyczące projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. Całkowita wartość projektu: 843 427,74 zł, wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 800 758,74 zł.

  • Mszczonowscy uczniowie będą „pytać, badać, wnioskować i działać”

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów