Menu

Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,

Decyzją  Ministra Edukacji Narodowej  podjętą na podstawie tzw. specustawy - Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół i przedszkoli  zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły  nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dla naszej szkoły oznacza to zmiany organizacyjne:

1/ 12-13 marca 2020 r. w godz.7.00-17.00 działa świetlica szkolna i  w godz. 8.00- 15.30 sekretariat szkoły,

2/ od 16 do 25 marca 2020 r. - szkoła będzie zamknięta,

3/  rekrutacja do klas pierwszych trwa do 27 marca 2020 r.,  z tym, że prosimy :

a/ przesyłać dokumenty skanem na  adres e-mail sp@mszczonow.pl lub

b/ listem na adres Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, ul.Warszawska 27, 96-320 Mszczonów lub

c/ zgłosić się osobiście do sekretariatu po 25 marca 2020 r.
 

Prosimy o niezwykle poważne potraktowanie sytuacji epidemiologiczne w kraju, nielekceważenie komunikatów, stosowanie się do nich.

Uczniowie  mają przebywać w domach, wykorzystać ten czas na  samorozwój, wykorzystywać propozycje nauczycieli, tak by ten czas nie był bezowocny.

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ, MEN, korzystać z portalu pacjent.gov.pl

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów