Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

Informacje ze świetlicy.

Zapisy na obiady

Zapisy na obiady przyjmowane są przez panią kierownik stołówki Elżbietę Zdunik:

  • telefonicznie 692 936 617
  • przy wejściu na stołówkę (od ulicy Szkolnej).

Podania do świetlicy

  1. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej można będzie pobrać:
  • 1 września w godz. 8.30 – 12.00 na sali B024 (świetlica B),
  • ze strony szkoły sp.mszczonow.pl, z bloga świetlicy https://swietlicamszczonow.blogspot.com/ .
  1. Wypełnione karty zgłoszeń prosimy składać do 15 września do kuwety w przedsionku szkoły lub przez dziecko do nauczyciela świetlicy.
  2. Podania zostaną rozpatrzone 20 września przez komisję powołaną przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: zastępca dyrektora Krystyna Wójcik, nauczyciele świetlicy Justyna Sozoniuk, Teresa Bechcicka, Magdalena Krawczyk, Elżbieta Banaszkiewicz.
  3. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dojeżdżających, dzieci rodziców obojga pracujących oraz rodzic samotnie wychowujący pracujący.
  4. Telefon do świetlicy 605 632 905.
  5. E-mail do kontaktu na świetlicę szkolną: sp.swietlica.mszczonow@gmail.com

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów