Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

Informacje ze świetlicy.

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna czynna jest w godz. 7:00 – 17:00

Obiady.

Zapisy na obiady przyjmowane są przez panią kierownik stołówki Elżbietę Zdunik:

  • telefonicznie 692 936 617;
  • przy wejściu na stołówkę (od ulicy Szkolnej).

Podania do świetlicy.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej można będzie pobrać:

  • 4 września w godz. 8.30 – 12.00 na sali B024 (świetlica B);
  • ze strony szkoły www.sp.mszczonow.pl, z bloga świetlicy https://swietlicamszczonow.blogspot.com/.

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy składać do 15 września do kuwety w przedsionku szkoły lub przez dziecko do nauczyciela świetlicy.

Podania zostaną rozpatrzone 22 września przez komisję powołaną przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: zastępca dyrektora Krystyna Wójcik, nauczyciele świetlicy Justyna Sozoniuk, Teresa Bechcicka, Elżbieta Banaszkiewicz.

Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów dojeżdżających, dzieci rodziców obojga pracujących oraz rodziców samotnie wychowujących pracujących.

  • Telefon do świetlicy 605 632 905.
  • E-mail do kontaktu na świetlicę szkolną: sp.swietlica.mszczonow@gmail.com

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów