Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się na podstawie

 

ZARZĄDZENIA NR 6/22 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych które znajduje się pod podanym poniżej linkiem:

https://www.cuw.mszczonow.pl/171,rekrutacja-do-przedszkola-oddzialow-przedszkolnych-punktow-przedszkolnych?tresc=371

 

W załączeniu:

Obwód Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

 

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

 

Zgłoszenie do klasy pierwszej dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły ( przyjęcie z urzędu).

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ( przyjęcie w procesie rekrutacji, tylko w sytuacji, gdy szkoła będzie posiadała wolne miejsca).

 

Podanie o przyjęcie do szkoły dla nowych uczniów  z klas II-VIII z obwodu  oraz spoza niego , jeśli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Odnośniki

Informacje kontaktowe