Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Witaj szkoło!

Dnia 3 września 2018 roku odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Anna Rusinowska, która powitała zaproszonych gości- radną panią Barbarę Gryglewską, księdza proboszcza Tadeusza Przybylskiego, przewodniczącego Rady Rodziców- pana Jacka Gołyńskiego, uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Pani Dyrektor zapoznała zebranych ze sprawami organizacyjnymi placówki oraz  poinformowała, że od 16 sierpnia szkoła nosi imię Jana Adama Maklakiewicza- patrona nieistniejącego gimnazjum. 24 listopada odbędzie się przekazanie sztandaru szkole. Zebrani dowiedzieli się również, że Szkoła Podstawowa w Mszczonowie jest największą szkołą w powiecie żyrardowskim. Uczy się w niej 880 uczniów, pracuje 73 nauczycieli oraz 30 pracowników obsługi.

W tym roku szkolnym  będzie realizowany projekt ,,Pytaj, badaj, wnioskuj”, w ramach którego uczniowie wezmą udział w zajęciach  dodatkowych rozwijających  ich zainteresowania, a pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w ciekawe pomoce naukowe.

Następnie głos zabrali: pan Jacek Gołyński i pani Barbara Gryglewska, którzy w swoich wystąpieniach życzyli uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

 Po uroczystym apelu uczniowie udali się w wraz z wychowawcami do klas.

 • Pani Dyrektor A. Rusinowska
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Uczniowie
 • Uczniowie
 • Uczniowie
 • Uczniowie
 • Uczniowie
 • Uczniowie

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów