Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Egzamin 2019

  • egzamin gimnazjalny 2019 ostatni rocznik

EGZAMIN 2019

W dniu 10 kwietnia 2019 r. rozpoczął się ostatni egzamin gimnazjalny. W naszej szkole przystąpiło do niego 100 uczniów z czterech oddziałów.

Dzisiaj trzecioklasiści rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. We wtorek sprawdzą swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a w środę – z języka obcego. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 15 czerwca.

W przerwie między dwiema częściami egzaminu humanistycznego zdający zapozowali do historycznego zdjęcia.

Powodzenia!

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów