Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Egzamin 2019

  • egzamin gimnazjalny 2019 ostatni rocznik

EGZAMIN 2019

W dniu 10 kwietnia 2019 r. rozpoczął się ostatni egzamin gimnazjalny. W naszej szkole przystąpiło do niego 100 uczniów z czterech oddziałów.

Dzisiaj trzecioklasiści rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. We wtorek sprawdzą swoją wiedzę z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a w środę – z języka obcego. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 15 czerwca.

W przerwie między dwiema częściami egzaminu humanistycznego zdający zapozowali do historycznego zdjęcia.

Powodzenia!

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów