Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

…śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę…

  • Kondolencje od Pracowników Szkoły
  • Kondolencje od uczniów
  • Kondolencje od Rady Rodziców

Odnośniki

Kontakt