Menu

Ogólnopolski konkurs plastyczny – Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy.

Zachęcamy  uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie  – Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy. 

Cele konkursu: 

  • Promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 
  • Popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzenie gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. 

Aby móc przystąpić do konkursu należy: 

  • Wykonać pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową) w dowolnej technice obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.  

Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace będą oceniane w podziale na dwie kategorie wiekowe: 

  • Klasy 0-III; 
  • Klasy IV-VIII 

Przy ocenianiu jury będzie brało pod uwagę: 

  • zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie; 
  • oryginalność; 
  • Pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu; 
  • Walory estetyczne pracy. 

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. 

Prace z przyklejoną metryczką (nazwa konkursu, imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa i adres szkoły do której  uczęszcza) należy składać do nauczycielki plastyki - p. Małgorzaty Sokołowskiej do 25 marca 2021 roku. 
Prace można zostawić u Pań Woźnych po stronie podstawówki. Prosimy jedynie o poinformowanie nauczyciela przez dziennik Vulcan,   że praca została wykonana przez dziecko i zostawiona w szkole. 

Wszystkich uczniów zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy, a tym samym przygotowania się do konkursu na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce "Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym". Tam też dostępne są materiały, z których dowiecie się, co można zrobić, by wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają  za udział oceny cząstkowe z plastyki.

Plakat konkursowy bezpiecznie na wsi

M. Sokołowska

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów