Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Europejski Dzień Języków Obcych

Dnia 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. W tym wyjątkowym dniu podkreślamy, jak ważna jest znajomość języków obcych. W ramach lekcji języka angielskiego i języka niemieckiego nauczyciele rozmawiali z uczniami na temat tego święta. Dzieci słuchały piosenek w różnych językach, odgadywały, z jakich krajów wywodzą się określone zwroty. Nauczyciele przygotowali dla uczniów quizy, gry dydaktyczne i różne nagrania. Uczniowie mieli też okazję sami prowadzić lekcje.

Na okoliczność Europejskiego Dnia Języków przygotowano w szkole dwie tablice informacyjne. Jedna przedstawiała flagi krajów Unii Europejskiej oraz ich języki urzędowe, druga zaś zwroty powitalne w różnych europejskich językach.

 

M. Cybulska

  • Dzień języków obcych1
  • Dzień języków obcych 2

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów