Menu

Z SERCA DO SERCA

Idea wolontariatu nie jest obca uczniom z koła informatycznego. Dlatego z radością włączyli się oni do działań realizowanych w ramach projektu eTwinning  „Z serca do serca”. Wraz z koleżankami i kolegami z 38 szkół z całej Polski podjęli się wspólnego wykonania  zaplanowanych w projekcie aktywności.

Rozpoczęli od przedstawienia się. W wirtualnej wizytówce zaprezentowali partnerom z projektu naszą szkołę i miasto. Przygotowali propozycję loga projektu, wykazując się umiejętnościami graficznymi.

Kolejny krok polegał na znalezieniu Domu Pomocy Społecznej, który otoczyli swoim wolontariackim działaniem. Adres placówki został umieszczony we wspólnym dokumencie chmurowym.  Każdej szkole, w drodze losowania, przydzielona została jedna palcówka, dla której przygotowywane są świąteczne kartki z życzeniami. Młodzi eTwinnerzy ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wyślą swoje kartki do Domu Pomocy Społecznej w Hajnówce. Projekt stał się okazją do podjęcia rozmowy na  tematy związane z samotnością, cierpieniem, a także śmiercią. Młodzi ludzie poczuli, ile radości uda im się wnieść w życie  obdarowanych osób. Zadbali, by każdy mieszkaniec tego domu dostał od nas kartkę. Dlatego przygotowaliśmy 45 świątecznych widokówek.  Do tych działań włączyli się też uczniowie klasy 6c, którzy wraz z wychowawczynią opracowali 25 pięknych, własnoręcznie wykonanych prac. Uczestnicy koła informatycznego przygotowali kartki ze świecącymi diodami. Przy okazji tych prac poznali działanie obwodu elektrycznego.

Przed nami jeszcze zadanie filmowe – nagranie krótkich życzeń. Stanie się to okazją do poznania jeszcze jednej aplikacji. Materiały wideo z 38 szkół, zostaną połączone, tak aby powstała jedna multimedialna kartka z życzeniami „Z serca dla serca”.

Działania młodych eTwinnerów mają promować bezinteresowność, otwartość oraz pomoc starszym ludziom. To ważne idee. Zasiane ziarno wrażliwości z pewnością zaowocuje.

M.Woźniak

  • propozycja logo projektu
  • Przygotowywanie kartek 6c
  • przygotowywanie kartek
  • Kartki 6c
  • Kartki z diodami
  • Kartki z diodami 1
  • potwierdzenie rejestracji

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów