Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Pierwszoklasiści oficjalnie uczniami

Takie uroczystości zawsze poprawiają humor wszystkim obecnym i sprawiają, że wspominamy swoje dziecięce lata. W piątek, 12 października, w mszczonowskiej szkole podstawowej odbyło się oficjalne pasowanie pierwszoklasistów na uczniów tej placówki.

Spotkanie z najmłodszymi otworzyła dyrektor Anna Rusinowska, która powitała przybyłych gości: księdza dziekana Tadeusza Przybylskiego, księdza proboszcza Sławomira Tulina, przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych radną Barbarę Gryglewską, komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztofa Puszcza, dyrektor GCI Beatę Sznajder i przewodniczącego Rady Rodziców Jacka Gołyńskiego oraz rodziców uczniów klas pierwszych.

Szczególnie gorąco dyrektor Rusinowska przywitała bohaterów uroczystości. Podkreśliła, że tegoroczni pierwszoklasiści są pierwszym rocznikiem, który będzie składał ślubowanie na nowy sztandar. Wyhaftowano na nim imię patrona Jana Adama Maklakiewicza, które obecnie nosi mszczonowska placówka. Dyrektor przypomniała też uczniom najmłodszej klasy, że w tym dniu symbolicznie rozpoczynają nową drogę w szkole podstawowej, w której spędzą osiem lat, czyli więcej niż wynosi ich obecny wiek. Oczywiście, z okazji pasowania najmłodsi usłyszeli też wiele ciepłych słów od kierującej SP a także życzenia powodzenia i nie tylko edukacyjnych sukcesów.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrał jej przewodniczący, Jacek Gołyński. Przypomniał on pierwszoklasistom, że tego dnia oficjalnie stają się uczniami wyjątkowej szkoły – jedynej w Polsce noszącej imię Jana Adama Maklakiewicza. Z okazji pasowania życzył pierwszoklasistom, by godnie reprezentowali tę placówkę i podążali śladami patrona, rozwijając swoje pasje i talenty.

Z okazji pasowania, bohaterowie uroczystości przygotowali krótki program artystyczny. Udowodnili w nim, że są gotowi na przyjęcie w poczet społeczności uczniów, „śpiewająco” prezentując wiedzę o swoich obowiązkach oraz zasadach funkcjonowania placówki a także o Polsce i jej geografii. Specjalnie dla najmłodszych swoje zdolności artystyczne prezentowali także starsi koledzy oraz… szkolny duszek.

Po części artystycznej przyszła pora na moment najbardziej uroczysty. Reprezentanci pierwszych klas złożyli ślubowanie na nowy sztandar. Każdy z najmłodszych uczniów został także symbolicznie pasowany poprzez dotknięcie w ramię ogromnym drewnianym piórem. Oczywiście, wszyscy pierwszoklasiści usłyszeli także od dyrektor Anny Rusinowskiej uroczystą formułkę przyjęcia w poczet szkolnej społeczności.

Życzenia najmłodszym uczniom złożyła także radna Barbara Gryglewska. Przypomniała ona o średniowiecznym zwyczaju pasowania na rycerza  i zachowaniu, które przystoi młodym damom i dżentelmenom. Rodzicom uczniów życzyła wytrwałości i dumy z pociech.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor Rusinowska, zapraszając dzieci na zorganizowaną dla nich zabawę. Podziękowała także wszystkim zaangażowanym w przygotowania nauczycielom, w szczególności wychowawcom pierwszych klas.

Dagmara Bednarek, GCI

 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia
 • Pasowanie na ucznia

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów