Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

"Klimat to temat!"

W szkole realizujemy program "Klimat to temat" który ma na celu przybliżenie konsekwencji zmian klimatycznych na świecie i w naszym otoczeniu. Łączy elementy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej i klimatycznej. 

Program realizowany jest pod kierunkiem: Elżbiety Banaszkiewicz i Jolanty Korcz we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów