Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

"Klimat to temat!"

W szkole realizujemy program "Klimat to temat" który ma na celu przybliżenie konsekwencji zmian klimatycznych na świecie i w naszym otoczeniu. Łączy elementy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej i klimatycznej. 

Program realizowany jest pod kierunkiem: Elżbiety Banaszkiewicz i Jolanty Korcz we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów