Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Przedszkolaki w bibliotece szkolnej

Przedszkolaki w bibliotece szkolnej.

18.03.2019 roku przedszkolaki odwiedziły bibliotekę szkolną. Przyszli na umówione zajęcia dotyczące pracy bibliotekarza. Spotkanie z nimi poprowadziła pani Elżbieta Grzybowska.
Wspólnie ustaliliśmy dokąd dzieci przyszły. W czasie spaceru po bibliotece zobaczyły co się w niej znajduje: półki, książki, czasopisma, komputery, stoliki itd. Następnie na ilustracjach przypiętych do tablicy odszukały bibliotekę i bibliotekarza. Chętni podpisali bibliotekę
i bibliotekarza wcześniej przygotowanymi słowami. Staraliśmy się ustalić różnicę pomiędzy biblioteką a księgarnią. Potem dzieci poznały podstawowe obowiązki bibliotekarza związane z zakupem książek, ich wpisem do księgi inwentarzowej, opieczętowaniem, skatalogowaniem. Miały możliwość samodzielnego przystawienia pieczątki i wpisania w nią numeru książki. Dowiedziały się również, jak wygląda karta czytelnika. Oprócz takiej technicznej pracy bibliotekarz prowadzi również zajęcia z dziećmi. Więc i dzieci z przedszkola mogły się pobawić. Zagraliśmy w bajkowe memory. Należało połączyć postać bajkową z rekwizytem, np. Śnieżka – jabłko, itd.  Na podstawie obrazka maluchy podawały tytuł bajki. Kolejna zabawa dotyczyła wiersza „Okulary”. Podczas czytania w/w utworu dzieci ustalały kolejność dziesięciu ilustracji rozłożonych na dywanie.  Na podsumowanie – mali podopieczni odgadli dwie zagadki – których hasłami były: biblioteka, bibliotekarz. Sądząc po aktywnym udziale dzieci myślę, że zajęcia były dla nich ciekawe i sprawiły im wiele radości.

  • przedszkolaki rozwiązują zagadki
  • przedszkolaki rozwiązują zagadki1
  • przedszkolaki rozwiązują zagadki2
  • przedszkolaki rozwiązują zagadki3

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów