Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Ważny komunikat!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoły pozostają zamknięte i  prowadzą kształcenie zdalne od 15 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r. 

Egzamin ósmoklasisty nie odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2020 r., lecz dopiero w połowie czerwca, o  terminie  zostaniemy poinformowani  przez MEN około trzy tygodnie wcześniej.

Pozdrawiamy i życzymy wszystkim zdrowia i dużo, dużo cierpliwości i wytrwałości

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

Kontakt