Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Organizacja zakończenia roku szkolnego

Drodzy uczniowie!
Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/20 i będzie ono odbiegało od pożegnań z Wami, które do tej pory znaliśmy. 
Od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w szkole obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowanie, czyli nieorganizowanie zajęć w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym. 
Analizując wypowiedzi epidemiologów, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obostrzenia są luzowane, jednak do żłobków, przedszkoli i szkół dzieci nie mogą wrócić w pełnych składach. Nadal obowiązują zasady znacznie zmniejszonych grup w salach oraz rygor sanitarny. Na egzaminy ósmoklasistów na teren szkoły mogli wejść wyłącznie uczniowie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 
Wszystko to skłoniło do podjęcia decyzji o zakończeniu roku szkolnego w bardzo ograniczonej formie, ponieważ najważniejsze jest zdrowie uczniów i nauczycieli, których w murach naszej szkoły jest około 900.
W związku z tym informuję, że zapraszamy uczniów zgodnie z planem zamieszczonym w załącznikach.

A. Rusinowska

Punkty odbioru świadectw

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów