Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Organizacja zakończenia roku szkolnego

Drodzy uczniowie!
Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/20 i będzie ono odbiegało od pożegnań z Wami, które do tej pory znaliśmy. 
Od 12 marca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w szkole obowiązuje czasowe ograniczenie funkcjonowanie, czyli nieorganizowanie zajęć w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym. 
Analizując wypowiedzi epidemiologów, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Obostrzenia są luzowane, jednak do żłobków, przedszkoli i szkół dzieci nie mogą wrócić w pełnych składach. Nadal obowiązują zasady znacznie zmniejszonych grup w salach oraz rygor sanitarny. Na egzaminy ósmoklasistów na teren szkoły mogli wejść wyłącznie uczniowie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 
Wszystko to skłoniło do podjęcia decyzji o zakończeniu roku szkolnego w bardzo ograniczonej formie, ponieważ najważniejsze jest zdrowie uczniów i nauczycieli, których w murach naszej szkoły jest około 900.
W związku z tym informuję, że zapraszamy uczniów zgodnie z planem zamieszczonym w załącznikach.

A. Rusinowska

Punkty odbioru świadectw

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów