Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

 • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
 • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
 • e-mail: sp@mszczonow.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informuję o zasadach rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, które wynikają z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w szkołach od dnia 01 września 2020 r.

WAŻNE!!!

OD DNIA 01.09.2020 r. DO ODWOŁANIA

1. WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU A - SZATNIA DLA UCZNIÓW OD STRONY UL. SZKOLNEJ  ZOSTAJE PRZEZNACZONE

WYŁĄCZNIE  DLA UCZNIÓW I RODZICÓW  KLAS   PIERWSZYCH    ORAZ    KLAS :  VD   I   VIG;

 • od 2 września to tu uczniowie przebierają się i zostawiają worki;
 • w szatni może przebywać dziecko i 1 opiekun – nie więcej niż 50 osób jednocześnie;
 • proszę o przybywanie do szkoły z zachowaniem rezerwy czasowej;
 • pracownik szkoły będzie kontrolował liczbę obecnych w szatni.

2. WEJŚCIE DO SZKOŁY DLA POZOSTAŁYCH UCZNIÓW - BUDYNEK A

Klasy II d, III a, III c, III d – wejście boczne od ul.Szkolnej ( sklep Karol)

Klasy II a, II b, II c – wejście boczne od ul.Warszawskiej

Klasy IIe, III b, III e, V a – wejście boczne od ul.Warszawskiej (plac zabaw)

Klasy IV - wejście  od ul.Warszawskiej

 • uczniowie będą przebierać się w klasach i tam zostawiać worki;
 • do szkoły wejściami bocznymi będą wchodziły wyłącznie dzieci.

3. Dnia 01.09.2020 r. uczniowie:

klas I wraz z rodzicami ( 1 rodzic /opiekun w maseczce) o godz. 10.00 rozpoczną rok szkolny spotkaniem

 • spotkanie na Orliku lub na hali sportowej – zależnie od pogody;
 • następnie dzieci przejdą z nauczycielami i rodzicem/ opiekunem do klas, by m.in. odebrać podręczniki;
 • proszę , by dzieci miały plecaczki 

klas IV wraz z rodzicami ( 1 rodzic /opiekun w maseczce ) o godz. 9.00 rozpoczną rok szkolny uroczystym spotkaniem

 • spotkanie na Orliku lub na hali sportowej – zależnie od pogody;
 • następnie dzieci przejdą z nauczycielami do klas 

Klasy II – VIII : uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w klasach z wychowawcami bez obecności rodziców. Rodzice oczekują na zewnątrz budynku. Uczniowie klas II i III korzystają z wyznaczonych powyżej wejść do szkoły.

Uczniowie klas V ( oprócz Va) – VIII wchodzą do Budynku G wejściem głównym

Klasy II - godzina 10.00

Klasy III - godzina 9.00

Klasy V-  godzina  9.00

Klasy VI -  godzina 10.00

Klasy VII -  godzina  9.00

Klasy VIII-  godzina  10.00

4. Zwracam się z prośbą, aby ograniczyć liczbę osób przybywających z dziećmi do szkoły. Rodziców proszę, aby zapewnili opiekę tylko uczniom młodszym, mniej samodzielnym 1 uczeń – 1 opiekun (kl.I-IV). Rodzice/opiekunowie z kl.II-IV będą oczekiwać na dzieci przed szkołą.

5. Uczniowie klas starszych przychodzą na godzinę wyznaczoną w harmonogramie.

6. Wszyscy wchodzący na teren szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego.

7. W tym dniu  świetlica szkolna pełni dyżur wyłącznie dla dzieci dowożonych, które muszą oczekiwać na dowóz szkolny kl.I-IV Budynek A, kl.V-VIII Budynek G ( przyjazd dzieci autobusami i busami zgodnie z harmonogramem z poprzedniego roku, odwóz busami około godz.11.00).

8.Wszelkie sprawy załatwiane w sekretariacie proszę zgłaszać telefonicznie ( 46 857 22 10), bądź drogą elektroniczną (sp@mszczonow.pl), z wychowawcami i nauczycielami należy kontaktować się poprzez moduł WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym VULCAN.

Od 1 września obowiązują  zasady:

 • dziecko chore pozostaje w domu;
 • dziecko gorączkujące, kaszlące wyglądające na chore nie będzie przyjęte  do szkoły;
 • dziecko, którego członkowie rodziny pozostają w izolacji lub na kwarantannie z powodu SARS-CoV-2/COVID-19   nie   uczęszcza na zajęcia.

Przestrzeganie tych zasad umożliwi uniknięcia zakażeń na terenie szkoły i sytuacji trudnych wymagających zasięgania opinii Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w tym zamknięcia szkoły lub jej części.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

Anna Rusinowska

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów