Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza

Dane teleadresowe

ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

Dyrektor

Anna Rusinowska

Dane kontaktowe

  • tel./faks +48 (46) 857 22 10 (główny sekretariat)
  • tel. +48 (46) 857 12 32 (wicedyrektorzy)
  • e-mail: sp@mszczonow.pl

Regulamin i zasady pracy na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

1 września 2020 roku rozpoczniemy nowy rok szkolny. Inauguracja odbędzie się w atmosferze nadziei na powrót do szkolnej normalności, ale i w niepewności związanej z rozwojem sytuacji epidemicznej w naszym kraju i mieście. Za nami blisko cztery miesiące nauki zdalnej. W tym czasie nabyliśmy wiele doświadczeń i umiejętności, ale również napotkaliśmy na sporo problemów, których obecności jesteśmy świadomi.

W okresie wakacji nauczyciele przeszli szkolenie z zakresu wykorzystania w pracy zdalnej platformy edukacyjnej  MS Office365. Jest to profesjonalna platforma  do komunikacji w społeczności szkolnej, daje ona  dostęp on-line do zasobów dydaktycznych. Jednocześnie   wyzwaniem dla naszej szkoły  jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów, więc jesteśmy gotowi do wypożyczenia pewnej liczby laptopów i  tabletów.

Zdajemy sobie sprawę, że warunki nauki w naszej szkole są  bardzo trudne, jesteśmy największą szkołą w Gminie Mszczonów – od 1 września do szkoły będzie uczęszczało 785 uczniów,  korytarze są zagęszczone, jednak układ funkcjonalny pozwala na wydzielenie w dwóch budynkach grup uczniów, które w założeniu nie będą się ze sobą kontaktować. Należy również wskazać, że zdrowie wielu pracowników naszej szkoły w sytuacji zakażenia jest zagrożonych, stąd niezwykle ważne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego przez wszystkich – dzieci, młodzież, rodziców i pracowników.

Wiem, że decyzje, które podejmuję jako dyrektor szkoły są kluczowa. Decyzje te muszą być (poza formalnymi uzgodnieniami ze służbami sanitarnymi i organem prowadzącym) dobrze komunikowane uczniom i rodzicom. Zawsze, na pierwszym miejscu stawiam bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, nie zapominając o bezpieczeństwie nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Regulacje prawne o formach realizacji kształcenia w nowym roku szkolnym  przenoszą odpowiedzialność za organizację pracy szkoły na dyrektorów placówek i organy prowadzące. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia (MZ) i Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) dotyczą głównie podstawowych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach i placówkach oświatowych.

MEN zakłada trzy możliwe scenariusze powrotu do nauki szkolnej. Są nimi: model nauki w sposób tradycyjny, model nauki zdalnej i model nauki hybrydowej (mieszanej). Zgodnie z założeniami, poszczególne modele mogą być jednocześnie wdrażane w różnych rejonach kraju, w zależności od panującego tam zagrożenia sanitarnego. Część placówek być może będzie pracowała stacjonarnie, a inne zdalnie lub w sposób hybrydowy.

W podejmowaniu tych odpowiedzialnych decyzji będzie wspierał mnie Organ Prowadzący czyli Burmistrz Mszczonowa.

Opracowałam na nowy rok szkolny regulamin, który ma na celu  zapewnienie jakości  poszczególnych metod nauczania i form organizacyjnych, a także dbanie o szanse edukacyjne i życiowe naszych dzieci.

Dyrektor szkoły
Anna Rusinowska

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów