Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Zawieszenie zajęć w klasach I-III

Sytuacja epidemiologiczna w szkole  sprawiła, że w porozumieniu z PSSE w Żyrardowie i  Burmistrzem Mszczonowa, Dyrektor szkoły zawiesił zajęcia w klasach I-III od 17 do 22 lutego 2021 r. włącznie.
Pozostałe oddziały realizują zajęcia tak, jak do tej pory.
 
W tym czasie szkoła zostanie poddana  dezynfekcji.
 
Nie będzie działała świetlica szkolna,  nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe pozalekcyjne - językowe i muzyczne.
Zajęcia edukacyjne będą prowadzone  w tych klasach, w których mamy obsadę kadrową.
Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie.
Mamy nadzieję, że sytuacja przez te kilka dni unormuje się i pozwoli nam wrócić do w miarę normalnej pracy.
 
Pozdrawiam
Anna Rusinowska - dyrektor szkoły
 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów