Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Nauka hybrydowa dla klas 4-8 od 18.05.2021 roku

Informujemy, że od 17 do 21 maja 2021 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej klasy 4-8 wchodzą w tryb nauki hybrydowej. Oznacza to, że poszczególne klasy będą uczyły się naprzemiennie. 

Niżej przedstawiamy harmonogram pobytu uczniów w szkole. W pozostałe (nie wymienione w tabeli dni) uczniowie będą uczyli się tak jak miało to miejsce dotychczas, czyli zdalnie ze swoich domów.

 

Klasy: 4b, 4c, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d

 

Klasy: 4a, 4d, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f

 

KLASY SPECJALNE będą uczęszczały do szkoły niezależnie od podziałów, KLASY INTEGRACYJNE zaś dotyczą podziały - jest to spowodowane brakiem sal.

W każdej klasie przewidziane jest spotkanie integracyjne z wychowawcą.

Więcej informacji przekażą wychowawcy klas.

Od 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły według planu.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów