Menu

Nagroda dla szkoły – Wyniki konkursu na inicjatywę DBI 2021

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie corocznie bierze udział w obchodach międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Święto to w tym roku przypadło w dniu 9 lutego. Celebrowanie tego wydarzenia było z dużym rozmachem. Kreatywnie podeszliśmy do zagadnienia. Przez kilka miesięcy realizowaliśmy liczne projekty związane z tą ważną tematyką. Przygotowaliśmy gry edukacyjne, tajemnicze pokoje zagadek, quizy, prezentacje, filmy, multimedialne opowiadania i projekty edukacyjne, które odbyły się we współpracy z ponad 60 szkołami z Polski.

Tegoroczna edycja DBI była rekordowa. Zorganizowano 4960 inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, a sprawozdania, które wzięły udział w konkursie przesłało 662 organizatorów lokalnych.

Na 4960 zgłoszonych inicjatyw, 662 szkół wysłało sprawozdania ze zrealizowanych działań – nasza szkoła znalazła się wśród laureatów i otrzyma nagrodę!

 

Komisja Polskiego Centrum Programu „Safer Internet” oceniała sprawozdania pod kątem trzech aspektów:

– jakość merytoryczna: rzetelne i‍ dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w‍ Internecie,

– zasięg: dotarcie do możliwie dużej i‍ zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości i‍ typu placówki i‍ środowiska, w‍ którym działa),

– innowacyjność: wykorzystanie nowych i‍ niestandardowych form pracy.

To bardzo wyróżnienie dla nas wszystkich, szczególnie, że tegoroczna edycja należała do absolutnie rekordowych! Słowa podziękowania dla organizatorów szkolnej inicjatywa i dla uczniów, którzy licznie i czynnie uczestniczy w obchodach DBI 2021.

To zwycięstwo nas wszystkich, więc BRAWO MY!

 

Wyniki konkursu można zobaczyć tutaj

https://tiny.pl/r6tbq

Organizatorzy:

Małgorzata Woźniak

Barbara Oracz

Małgorzata Malowaniec

  • DBI

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów