Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa
im. J. A. Maklakiewicza
ul. Warszawska 27
96-320 Mszczonów
 
tel./faks  (46) 857-22-10
(główny sekretariat)
 
Dyrektor Anna Rusinowska
 
tel. (46) 857-12-32
(wicedyrektorzy)
 
e-mail: sp@mszczonow.pl

 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022

 

Potrzebne dokumenty dostępne są pod linkiem:

https://www.sp.mszczonow.pl/530,rekrutacja-na-rok-szkolny-2021-2022

 

Zapraszamy

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów