Menu

Międzynarodowy projekt - EMOCJA

       Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych,  jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Dlatego wychowawczynie klas trzecich zaproponowały swoim uczniom i ich rodzicom udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja” oraz  innowacji pedagogicznej „Eko Emocja” rozszerzającej działalność projektową o treści ekologiczne. Cele ogólne projektu i innowacji to:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym;
 • rozbudzanie wiary w siebie oraz własne możliwości;
 • aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób, rozwijanie inteligencji emocjonalnej;
 • integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)
 • wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość;
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • stwarzanie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i poznawanie jej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie i przeżywanie.

Projekt i innowacja składają się z 5 modułów, realizowanych przez cały rok szkolny: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc Słów, Empatia oraz Odwaga.

Trzecioklasiści zakończyli 1 moduł. W trakcie realizacji uczestniczyli w Dniu Kropki i tworzyli Żywą Kropkę, założyli w klasach kąciki przyrody z darami jesieni, wykonywali makiety lasu, byli na wycieczce w lesie i parku, odkrywali zapachy jesieni, stworzyli w klasie zieloną przestrzeń do hodowli roślin doniczkowych. Dużą radość sprawił dzieciom założony w klasie na stałe Kącik Emocji, w którym znajdują się dwa słoiki – Słoik Radości i Słoik Złości. Uczniowie mogą tam wkładać karteczki z krótkim opisem sytuacji, która spowodowała u nich radość lub złość. Raz w tygodniu słoiki są opróżniane, Złość zostaje wyrzucona z klasy, czyli trafia do kosza, a Radość odczytujemy i dzielimy się nią z innymi. Coraz częściej zauważamy, że Słoik Radości jest zapełniony większą ilością karteczek, a sytuacje, które nas cieszą są bardzo proste i zwyczajne.

W. Dąbrowska, M. Zgórzak, M. Gardzińska, M. Skoneczna, M. Krawczyk

 • Plakat duży- Projekt edukacyjny Emocja
 • Projekt emocje 0
 • projek emocje
 • projekt emocje 2
 • projekt emocje 3
 • projekt emocje 4
 • projekt emocje 5
 • projekt emocje 6
 • projekt emocje7
 • projekt emocje 8
 • projekt emocje 9
 • projekt emocje 10
 • projekt emocje 11
 • projekt emocje 21
 • projekt emocje12
 • projek emocje 13
 • projekt emocje 14
 • projekt emocje 15
 • projekt emocje 16
 • projekt emocje 17

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Chmura tagów